Ο Στόλος μας

Τα οχήματα μας ειναι άρτια εξοπλισμένα με δίπλα ψυκτικά μηχανήματα, κινητά χωρισματα, για ταυτόχρονη μεταφορά προϊόντων (3) τριών διαφορετικών θερμοκρασιών (ξηρό φορτίο-συντήρηση-κατάψυξη), Υδραυλικές πόρτες, ηλεκτρονικό κατα γραφικό θερμοκρασίας τελευταίας τεχνολογίας.

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ:

Z

Διαξονικά φορτηγά (ψυγεία) χωριτηκότητας από (8) οκτώ έως (15) δεκαπέντε παλετών.

Z

Τριαξονικά φορτηγά (ψυγεία) χωριτηκοτητας (18) δεκαοκτώ παλετών.

Z

Επικαθήμενα φορτηγά (ψυγεία) χωριτηκοτητας (33) τριάντα τριών παλετών.

Στόλος