Μεταφορές Εγχώριες & Διεθνείς

Παρέχουμε άμεσα & υπεύθυνα υπηρεσίες μεταφορών προς όλη την Ελλάδα, καθώς και σε διεθνείς προορισμούς.

Συγκεκριμένα, στην Mpm Logistics παρέχουμε:

Z
Δυνατότητα μεταφορών με πλήρη φορτία (full truck) σε ανταγωνιστικές τιμές.
Z
Διανομή πόρτα πόρτα (door to door) και παραδόσεις στις ώρες που επιθυμεί ο πελάτης.
Z
Μεταφορές απο και προς όλη την Ελλάδα με παραλαβή από τις εγκαταστάσεις του πελάτη.
Z
Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό (στην φορτοεκφόρτωση).
Z
Αξιόπιστα φορτηγά δημόσιας χρήσης που πληρούν όλες τις προδιαγραφές.
Z
Άμεση και Γρήγορη εξυπηρέτηση.
Z

Ασφαλή μεταφορά ανταγωνιστικές τιμές.

Μεταφορές Εγχώριες & Διεθνείς