Μεταφορά & Διανομή Ξηρών Προϊόντων

Διαθέτουμε ειδικό στόλο φορτηγών για τη διανομή ξηρών και ευπαθών προϊόντων σε όλη την Ελλάδα πόρτα πόρτα (door to door) και πραγματοποιούμε παραδόσεις στις ώρες που επιθυμεί ο πελάτης.

Z

Το κάθε όχημα είναι εφοδιασμένο με υδραυλική πόρτα, παλετοφόρα καρότσια, ιμάντες πρόσδεσης φορτίου και πλαϊνή πόρτα.

Z

Τα μικρά φορτηγά διανομής καλύπτουν κάθε ανάγκη των αστικών διανομών και τις μεταφορές ξηρού φορτίου.

Μεταφορά & Διανομή Ξηρών Προϊόντων